top of page

GTC - Termes i condicions generals

per a la compra de productes a través de www.unicatmb.com

Per a la vostra comoditat, hem traduït la versió alemanya d’aquesta pàgina al català, espanyol, italià i anglès. Aquesta traducció només té finalitats informatives i la versió definitiva d'aquesta pàgina és la versió alemanya.

 

1. Abast i soci contractual

1.1 Aquestes condicions generals (GTC) s’apliquen a totes les comandes que els clients realitzen a través de la botiga en línia de l’operador www.unicatmb.com . Com a part del procés de comanda, el client accepta les GTC en la versió vàlida en el moment de la comanda. Els acords orals s’han de confirmar per escrit o per correu electrònic perquè siguin vinculants.

 

1.2 L'operador de la botiga en línia i soci contractual del client és:

UniCat by Mima-B Montserrat Baldegger (IVA CHE-180.019.774)

Saegeweg 3

9242 Oberuzwil

Suïssa

 

2. Oferta i conclusió del contracte

 

2.1 La presentació dels productes a la botiga en línia no és una oferta legalment vinculant, sinó una invitació a la comanda. Les descripcions de serveis als catàlegs i als llocs web de l’operador no tenen el caràcter de garantia. Ens reservem el dret a fer canvis i errors. L’operador no pot garantir que els productes oferts a la botiga en línia estiguin disponibles en el moment de la comanda; regularment és únic.

 

2.2 En fer clic al botó "Comanda " i pagar segons la secció 5 següent, el client envia una comanda vinculant per a tots els productes que apareixen a la pàgina de la comanda o al carret de la compra.

 

2.3 Després de rebre la comanda i efectuar el pagament, l’operador sol confirmar la comanda del client en un termini de 2 dies hàbils per correu electrònic o li envia els productes ordenats d’acord amb la secció 4.2. Així, es conclou el contracte de compra entre el client i l’operador (en totes les variants).

3. Preus i despeses d'enviament

 

3.1 Els preus que apareixen a la botiga en línia es mostren en francs suïssos amb IVA inclòs.

 

3.2 El preu inclou les despeses d’embalatge i enviament a Suïssa.

 

3.3 L'operador es reserva el dret de canviar els preus en qualsevol moment. Els preus publicats a la botiga en línia la data de la comanda s’apliquen al client.

4. Condicions de lliurament i enviament

 

4.1 Els productes es lliuren a Suïssa.

 

4.2 Tret que s’indiqui el contrari en qualsevol confirmació per correu electrònic de l’operador, els productes s’envien generalment en un termini de 2 dies hàbils a partir de la realització de la comanda per Swiss Post. Si no tots els productes demanats estan disponibles, l’operador té dret a realitzar enviaments parcials. Tret que s’acordi el contrari, l’enviament es realitzarà amb B Mail.

 

4.3 Si el lliurament dels productes falla per culpa del client malgrat tres intents de lliurament, l’operador es pot retirar del contracte. Es reemborsaran els pagaments ja realitzats.

 

4.4 Si el producte sol·licitat pel client (especialment UniCat) ja no està disponible, l'operador ho notificarà per correu electrònic. En aquest cas no es conclou cap contracte. Es reemborsaran els pagaments ja realitzats.

5. Condicions de pagament

 

5.1 L’operador només lliura els productes al client contra el prepagament d’acord amb les opcions de pagament concedides a la seva botiga en línia (targetes de crèdit i dèbit, entre d’altres. Visa, Mastercard, American Express, ...).

5.2 Si, en casos excepcionals, l’operador lliura a compte (per exemple, despeses de franqueig addicionals ocasionades per l’enviament posterior), s’haurà de pagar la factura dins dels 10 dies següents a la recepció dels productes mitjançant el full de pagament adjunt. El primer recordatori de pagament (recordatori) s’enviarà per correu electrònic o correu postal 20 dies després de la data de la factura i el segon recordatori s’enviarà 30 dies després de la data de la factura. L’operador té dret a cobrar tarifes de recordatori de 30,00 CHF per recordatori des del primer recordatori.

5.3 S'exclou la compensació per part del client amb reclamacions que no hagin estat reconegudes per l'operador o que no hagin estat establertes legalment.

6. Conservació del títol

Els productes lliurats continuen sent propietat de l’operador fins que s’hagi efectuat el pagament complet. Abans de la transferència de propietat, no es permet la promesa, assignació a títol de seguretat, processament o redisseny sense el consentiment per escrit de l’operador.

 

7. Garantia

7.1 El client ha de comprovar el producte lliurat tan aviat com sigui possible i informar de qualsevol defecte a l’operador en un termini de 5 dies per correu electrònic a MimaB@bluewin.ch .

 

7.2 L'operador garanteix al client el producte subministrat d'acord amb l'art. 197 i següents OR. La resta de disposicions d’aquests termes i condicions es mantenen reservades. El període de garantia comença el mateix dia que es lliuren els productes.

 

7.3 S'exclouen de la garantia, en particular, els danys que es produeixin com a conseqüència d'un ús indegut, d'un desgast natural, d'un ús excessiu, d'un manteniment deficient o de canvis realitzats pel client o tercers.

 

7.4 L’operador resol reclamacions de garantia justificades reparant el producte defectuós o, amb el consentiment del client, lliurant un producte de recanvi el més semblant possible al producte demanat (UniCat). Si falla la millora posterior o qualsevol reemplaçament de lliurament, el client té dret a desistir del contracte.

8. Responsabilitat

 

Amb subjecció a les reclamacions del client d’acord amb l’apartat 7, s’exclou i s’exclou qualsevol garantia o responsabilitat de l’operador en la mesura legalment permesa. En particular, l’operador no es fa responsable dels danys negligents (conseqüents). A més, l’operador no assumeix cap responsabilitat pels errors que no pertanyen a la seva àrea de responsabilitat, sinó amb els proveïdors de serveis de telecomunicacions, proveïdors d’allotjament o altres proveïdors de serveis externs (per exemple, Swiss Post).

9. Copyright

 

El contingut i l'estructura de la botiga en línia i els productes que s'hi publiquen estan protegits per drets d'autor.

10. Disposicions finals

10.1 L'oferta a la botiga en línia està subjecta a canvis i no és vinculant.

 

10.2 Si una o més disposicions d’aquests termes i condicions resulten o resulten ineficaços, això no afectarà l’eficàcia de les altres disposicions. Les parts es comprometen a treballar juntes de bona fe per substituir una disposició ineficaç per una altra que s'aproximi al màxim a l'objectiu original.

 

10.3 El contracte entre el client i l'operador està subjecte al dret material suís. El lloc jurisdiccional per a les controvèrsies derivades del contracte o en relació amb aquest és el CH-9242 Oberuzwil.

AGB V1 (01.01.2024)

bottom of page